Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die Agile Arthur (met KvK-nummer: 69954879), met u sluit. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact te zoeken via help@agile-arthur.com of per post: Agile Arthur. Stationsplein 45, 3013AK, Rotterdam. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06 14 38 54 76. Agile Arthur heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

Agile Arthur verkoopt trainingen en workshops.

Artikel 2 - Registratie

U dient zich te registreren om een training te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Agile Arthur beschermt uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 - Betalingen

De (totale) prijs van de trainingen staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met iDEAL, PayPal en Creditcard. Eventuele verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 4 - Leveringen

Na aanschaf van een training is deze direct beschikbaar. Afhankelijk van de training zal op vooraf gecommuniceerde datums nieuwe modules ("levels") van de training beschikbaar worden gesteld.

Artikel 5 - Retour

Als jij niet tevreden bent, ben ik (Arthur) dat ook niet. Als je binnen 30 dagen ontevreden bent over de training (of je bedenkt) stuur dan een mail naar support@agile-arthur.com met de resultaten waar je niet tevreden over bent. Als je wilt proberen we samen een oplossing te vinden. Zo niet dan krijg je je geld binnen een week terug.

Artikel 6 - Annulering

De aangeschafte trainingen zullen ten alle tijden doorgaan, omdat deze vooraf zijn opgenomen via video. Materialen zijn ook vooraf al gemaakt en zullen automatisch beschikbaar worden gesteld. Mocht het door bijzondere omstandigheden (bv. ziekte of ongeluk) het voor de trainer (Agile Arthur) niet mogelijk zijn om de wekelijkse video calls te hosten, dan zullen deze naar alle redelijkheid worden overgenomen door een gelijkwaardige trainer.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

Agile Arthur is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een training. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde training.

Artikel 8 - Privacy Policy

Agile Arthur beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, is eigendom van Agile Arthur (of heeft Agile Arthur in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 10 - Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, hoor ik dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar support@agile-arthur.com. Ik zal uw klacht altijd registreren (zolang de klacht open staat), vertrouwelijk behandelen en zo snel mogelijk afhandelen. Uiterlijk 5 dagen nadat uw klacht is ingediend zijn we of tot een oplossing gekomen, of krijgt u uw geld terug. Als dit de klacht oplost zal uw klacht nog maximaal twee weken worden bewaard in ons bestand. Mocht dit de klacht niet oplossen dan ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 11 - Geschillenregeling

1. Bij een geschil is er de mogelijkheid om bij een onafhankelijke derde (Emmely Samson) beroep aan te spannen. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend. Eventuele consequenties zullen snel worden afgehandeld.

2. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die Agile Arthur met u sluit is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.